Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Topsi.vn

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên website Topsi.vn để bán hàng CTV, Dropshipping, Sỉ đơn giản.

Video hướng dẫn chi tiết:

Các bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Trên trang chủ, nhấn vào nút “Đăng ký tài khoản” để đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin mà website yêu cầu: Họ và tên, mail, số điện thoại, mật khẩu.

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

Bước 3: Sau khi nhấn “Đăng ký” Topsi.vn sẽ gọi điện và đọc mã xác minh OTP về số điện thoại của bạn. Bạn nghe để lấy mã OTP và điền vào ô.

Bước 3: Nhập mã OTP

Bước 3: Nhập mã OTP

Sau khi xác nhận thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Đăng ký tài khoản Topsi.vn thành công

Đăng ký tài khoản Topsi.vn thành công

Như vậy là bạn đã đăng ký thành công rồi. Bạn tiến hành đăng nhập và thực hiện các công việc mà bạn mong muốn!

Chúc các bạn thành công!